Referenser
Vi har tidigare arbetat med:
World Class Gym/Sats Jakobsberg
Agassi herrmode
Beijer Bad & Bygg
Brf SollentunaHus2
Brf Platån
Mildab i Stockholm AB
RA-KE Bygg
Norberg/Son Bygg AB
Sollentuna Kommun

Länkar

Vem ansvarar för elen, bra att läsa

Vad är 1 kWh?

Om jordfelsbrytareBra att veta


Anlita alltid behörig elektriker/elinstallatör vid elinstallationer

Enligt ellagstiftningen är "den som innehar en starkströmsanläggning skyldig att fortlöpande hålla anläggningen i föreskriftsenligt skick så att den ger betryggande säkerhet för personer, husdjur och egendom".
Detta innebär att du som äger en villa eller bostadsrätt, är fastighetsägare eller hyresvärd, ansvarar för att din elanläggning uppfyller gällande krav.